Analyse

Står du med en udfordring i din organisation, som du godt kunne tænke dig at komme med i dybden med og få belyst med data og sat i perspektiv, så er en analyse vejen frem. Vores analyser udspringer af et behov, som du kan se i din organisation.

Mange eksempel på analyseopgaver

Det kan være, at du er en patientforening og ønsker at styrke din interessevaretagelse i forhold til manglen på speciallæger. Vi kan lave en analyse af, hvor mange speciallæger inden for dit sygdomsområde, der mangler, og hvad konsekvenser er for patienterne. Det kan stille dig og dine medlemmer bedre, når I skal argumentere for, hvorfor uddannelseskapacitet for speciallæger skal øges indenfor jeres lægelige speciale.
Der er ny lovgivning på vej, og du ønsker at påvirke lovgivningsprocessen, så det sikres, at dit synspunkt bliver hørt. Du har brug for en analyse fra Forbund1, så lovgivningen falder bedst muligt ud set fra din organisations synsvinkel. Analyser kan antage mange former, men fælles for dem er, at de udspringer af dit behov.

Proces og metode

Når vi laver en analyseopgave, er det vigtigt, at vi forstår, hvad din konkrete udfordring er. Hvordan ser du problemet, og hvad din forforståelse. Vi vil derfor altid tilrettelægge en grundig indledende proces, der sikrer en fælles forståelse af problemet. Selve opgaven kan løses med mange forskellige metoder, som vil afhænge at det problem, der skal adresseres. Det kan være registeranalyse, survey-metode, interviewundersøgelse, workshops og lignende.

Hvis du vil vide mere om analyse, så tag fat i vores ekspert på området Lars Skytte Petersen, på tlf. 60 7282 05 eller e-mail lsp@forbund1.dk eller Jesper Nørgaard Viemose, på tlf. 2636 2491 eller mail jnv@forbund1.dk