Evaluering af jeres projekt

I Forbund1 gennemfører vi evalueringer af projekter, ordninger og initiativer. Udgangspunktet for alle evalueringsopgaver i Forbund1 er en tæt dialog med jer om baggrunden og formålet med opgaven – hvorefter vi udarbejder en tilpasset evalueringsproces.

Vi har stor erfaring i at skræddersy en evalueringsproces, så den opfylder netop jeres behov, og giver jer størst mulig viden og indsigt.

Vi gennemfører evalueringer, der synliggør effekterne af en indsats og evalueringer med fokus på læring og kapacitetsopbygning.

De to elementer kan også kombineres i en all-inclusive evaluering, hvor vi vurderer resultater og effekter samtidig med, at vi opstiller anbefalinger til fremadrettede initiativer.

Formidling og forankring af evalueringens resultater

Vi lægger stor vægt på, at I får en evaluering i et format, der er handlingsorienteret. Derfor leverer vi ofte både en rapport og gennemfører aktiviteter, der kan forankre evalueringsresultaterne.

Aktiviteterne varierer alt efter opgavens karakter. Det kan være facilitering af et forankringsseminar, hvor vi samler de centrale aktører i et projekt og drøfter implikationerne af evalueringen.

Et andet eksempel er, at vores anbefalinger bliver ledsaget af en kort implementeringsplan, så I har en drejebog til, hvordan I eksekverer på de opstillede anbefalinger.

De rette redskaber til opgaven

En evaluering handler dybest set om at indhente, systematisere og vurdere en mængde information om en indsats. Eksempelvis om et udviklingsprojekt.

Til det formål kan man anvende en række forskellige kvalitative og kvantitative metoder alt efter opgavens karakter og omfang.

I Forbund1 er vi fortrolige med alle de gængse evalueringsmetoder, fra observationer, personlige interviews, fokusgrupper og seminarer til spørgeskemaundersøgelser, dataanalyser og design af kontrolgrupper og baselines.

Hvis du vil vide mere om evaluering, så tag fat i vores ekspert på området Jesper Nørgaard Viemose, på tlf. (+45) 2636 2491 eller e-mail: jnv@forbund1.dk