Fundraising

I Forbund1 har vi lang erfaring med fundraising for virksomheder, universiteter og andre organisationer, der søger offentlige og private midler til at gennemføre forsknings- og innovationsprojekter. Vi kan hjælpe med hele processen, fra projektudvikling og identifikation af partnere til at udarbejde ansøgningen.

Vi sikrer den røde tråd, og at alle evalueringskriterier bliver adresseret. Konkret bidrager vi på to områder:

Ansøgningsskrivning

Forbund1 bistår med og koordinerer ansøgninger til nationale og internationale organisationer og virksomheder. Som innovationsfonden, Horizon Europe og Eurostars.

Bistanden kan have mange forskellige former: kritisk gennemgang og kommentering, koordinering, skrive ansøgningen eller udarbejde udvalgte afsnit.

Hvad I har behov for, afdækker vi sammen. Særligt ansøgninger til EU-programmer har en lav succesrate, da der er mange ting at forholde sig til. Vi hjælper med at holde styr på både formelle og uformelle kriterier i udviklingen af jeres projekt.

Med Forbund1 på holdet får jeres ansøgning den rette form og fortælling. Det giver jer frihed til at fokusere på indholdet i stedet for administration og processer.

Pre-award

Forud for ansøgningsfasen, er der en række opgaver, som organisationen skal løft: man skal etablere netværk, identificere hvilke muligheder der er for at søge midler, træne medarbejdere og forskere til at kunne skrive ansøgninger – eller løbende hjælpe dem til at kunne gøre det.

Arbejdet er ressourcekrævende, og derfor ser mange en stor fordel i at hente hjælp eksternt til pre-awardfasen, som det hedder.

I tæt dialog med jer udarbejder vi en strategi, som vi efterfølgende hjælper med at implementere. Vi holder øje med opslag fra råd og fonde som Horizon Europe, EU-programmer og internationale støtteprogrammer – og matcher dem med jeres interesser.

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med fundraising, så tag fat i vores ekspert på området Christian Walther Bruun, på tlf. (+45) 5368 8987 eller e-mail: cwb@forbund1.dk