Case
IMADA

Institut for Matematik og Datalogi på SDU ønskede at styrke deres internationale engagement og evne til at opdyrke internationale samarbejdspartnere. En indsats der var nødvendig for instituttets ambitioner om selv at kunne søge midler fra EU’s programmer.

Sammen med instituttet udviklede vi en strategi for, hvordan medlemskab af det europæiske partnerskab Big Data Value Association kunne udnyttes til at understøtte IMADA’s ambitioner om at øge sine samarbejdsmuligheder på den internationale scene. Strategien indeholdt blandt andet et overblik over struktur, ledende aktører og hvordan arbejdet med øget synlighed kunne strukturerers. Institut for Matematik og Datalogi indgår nu aktivt i det internationale partnerskab, hvilket har afdækket en lang række muligheder.

Kontakt

Christian Walther Bruun
cwb@forbund1.dk
(+45) 5368 8987