Case
Nordbo Robotics A/S

Det robotteknologiske potentiale er enormt. Hvordan kommunikerer man det? Virksomheden Nordbo Robotics ønskede hjælp til at fremme og synliggøre løsninger og de gevinster robotteknologi skaber på såvel virksomheds- som samfundsniveau.

Det udmøntede sig i en proaktiv tostrenget PR-indsats, der med afsæt i konkrete virksomhedscases synliggør udfordringer, løsninger og resultater.

Det fremhæver Nordbo Robotics robotteknologiske styrkepositioner gennem en integrereret marketingsindsats, der med afsæt i værdipositioner adresserer udfordringer, løsninger og gevinster og rettede sig mod beslutningstagere på det danske marked.

Kontakt

Christian Eskelund-Hansen
ceh@forbund1.dk
(+45) 26211020