Case
Parkinsonforeningen

Afdækning af mangel på neurologer

Bedre vilkår for personer med Parkinsons sygdom.
Parkinsonforeningen ønskede at sætte fokus på forholdene for parkinsonpatienter i den sene fase. Analysen leverer viden og indsigt til kommende politik.

Da flere undersøgelser har peget på en mangel på neurologer, ønskede Parkinsonforeningen at få klarhed over, hvor stort behovet reelt er – både på sygehusene og i speciallægepraksis.

Solid dataindsamling og ekspertinterview sikrer stærkt ståsted

Den kvantitative del af undersøgelsen bestod af bl.a. af registeroplysninger samt data fra lægeprognosens fremskrivninger. Neurologer, faglige eksperter og patienter med Parkinsons sygdom interviewet. Og en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens medlemmer afdækkede, at manglen på neurologer har reelle konsekvenser for patienterne.

Til sidst i forløbet blev en række vigtige interessenter inviteret til en workshop, hvor resultater og løsningsmodeller blev diskuteret.

Vores fremskrivninger har vist, hvordan behovet for neurologer udvikler sig over tid. Selv i det mest optimistiske scenarie, vil der mangle neurologer de næste mange år.

Analysen er siden blevet brugt til at varetage Parkinsonforeningens interesser og til at udarbejde et høringssvar fra foreningen om lægeprognosen.

Kontakt

Lars Skytte Petersen
lsb@forbund1.dk
(+45) 6072 8205