Case
Rose Holm A/S

Rose Holm A/S er en klassisk dansk familieejet 3. generations produktionsvirksomhed, der beskæftiger sig med metalfremstilling. Virksomheden leverer stålkomponenter og dele til bl.a. vindmøllebranchen.

Rose Holm har tidligere primært fokuseret på hjemmemarkedet, men ønskede en stærkere international markedsposition. Et ønske der krævede øget synlighed. Vi blev derfor bedt om at løfte virksomhedens branding med afsæt i Rose Holms kerneværdier.

I tæt dialog med ledelsen udviklede vi en kommunikationsstrategi med tilhørende rullende kommunikationsplan.

Målet var at få forankret kommunikationsindsatsen i større dele af virksomheden og få udbredt kendskabet til Rose Holm såvel i Danmark som i udlandet.

Med afsæt i kommunikationsstrategien har vi løst en bred vifte af marketingopgaver – blandt andet brochurer, annoncer, plakater og profilfilm.

Det er understøttet af en PR-indsats, som har skabt omtale i fag- og landsdækkende medier samt SoMe-aktiviteter.

Kontakt

Christian Eskelund-Hansen
ceh@forbund1.dk
(+45) 2621 1020